Via Ala di Stura 38/c, angolo Corso Grosseto, Torino

Ciabatta-Bianca_bis